Helion


Andrew Bruce

Dr Andrew Bruce jest głównym analitykiem w Amazonie. Od trzydziestu lat zajmuje się statystyką i nauką o danych, opracowując rozwiązania problemów z wielu branż. 
 

Statystyka praktyczna w data science. 50 kluczowych zagadnień w językach R i Python. Wydanie II