Helion


Peter Gedeck

Dr Peter Gedeck jest badaczem w Collaborative Drug Discovery. Tworzy algorytmy uczenia maszynowego do przewidywania właściwości substancji stanowiących potencjalne leki. 

Statystyka praktyczna w data science. 50 kluczowych zagadnień w językach R i Python. Wydanie II