Helion


Anna Kacperczyk

Wizualizacje życia codziennego w badaniach interakcjonistycznych / Visualizations of Everyday Life in Interactionist Inquiry
Autoetnograficzne "zbliżenia" i "oddalenia". O autoetnografii w Polsce