Helion


Krzysztof T. Konecki

Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami
Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu
Wizualizacje życia codziennego w badaniach interakcjonistycznych / Visualizations of Everyday Life in Interactionist Inquiry
Advances in Contemplative Social Research
Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychological Phenomenon