Helion


Beata Pawłowska

Praca nauczyciela w perspektywie badacza jakościowego. Mity a rzeczywistość
Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami