Helion


Anna Rogozińska-Pawełczyk

Trendy na rynku pracy
Kontrakt psychologiczny w zmieniającym się świecie pracy - przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania
Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji
Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne
Pokolenia na rynku pracy