Helion


Anna Rogozińska-Pawełczyk

Zarządzanie kontraktem psychologicznym w polskiej kulturze organizacyjnej
Pokolenia na rynku pracy
Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji
Trendy na rynku pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne