Helion


Joanna Cewińska

Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia
Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji
Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole