Helion


Małgorzata Striker

Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia
Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji
Absencja chorobowa pracowników. Uwarunkowania - kształtowanie - pomiar
Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole