Helion


Anna Seretny

ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego
Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty - dylematy - trendy
Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego
Przewodnik po egzaminach certyfikatowych
A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego (A1, A2)