Helion


Ewa Lipińska

ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego
Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty - dylematy - trendy
Kształcenie umiejętności pisania w dydaktyce języka polskiego jako obcego
Lektury podręczne. Antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców, którzy dobrze znają język polski
Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (B1, B2)