Helion


Dorota Kozicka

Konstelacje krytyczne. Tom I: Teorie i praktyki. Tom II: Antologie
"Chamuły", "gnidy", "przemilczacze"... Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego
Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej  w Polsce