Helion


Katarzyna Trzeciak

Posągi i utopie. Rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty
Konstelacje krytyczne. Tom I: Teorie i praktyki. Tom II: Antologie