Helion


Dorota Sikora-Fernandez

Zarządzanie rozwojem współczesnych miast
Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast