Helion


Danuta Stawasz

Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast
Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast
Współczesne miasta. Aktualne możliwości rozwoju