Helion


Elżbieta Chlebowska

Elżbieta Chlebowska – praktyk z bogatym doświadczeniem. Jako matka wychowała czworo dzieci na wspaniałych dorosłych, jako coach, trener i szkoleniowiec pomaga rodzicom, nauczycielom oraz opiekunom dzieci i młodzieży w doskonaleniu umiejętności wychowawczych, jako pedagog i terapeuta wspiera dzieci w problemach szkolnych, rówieśniczych i rodzinnych. Jako człowiek stale się rozwija i doskonali, podejmuje nowe wyzwania, spełnia marzenia, realizuje cele.

Wychowanie. Najtrudniejsza ze sztuk pięknych
Wychowanie. Najtrudniejsza ze sztuk pięknych. Wydanie II rozszerzone
Wychowanie. Najtrudniejsza ze sztuk pięknych. Wydanie II rozszerzone