Helion


Elżbieta Dubas

Biografie rodzinne i uczenie się
Obiektywny i subiektywny wymiar starości
W stulecie metody biograficznej. Refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej
Starość w nurcie życia. Refleksje nad starością. Tom 2
Czas i miejsca w biografii. Aspekty edukacyjne