Helion

Elżbieta Dubas

Stałość i zmienność w biografii. Przełomy biograficzne
Biografie rodzinne i uczenie się
Starość w nurcie życia. Refleksje nad starością. Tom 2
W stulecie metody biograficznej. Refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej
Czas i miejsca w biografii. Aspekty edukacyjne