Helion


Ewa Śnieżek

Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON
Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowych
Różne kraje - ta sama rachunkowość? VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton