Autor: Ewa Śnieżek

Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON

Ewa Śnieżek, Filip Czechowski, Sylwia Doroba

Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowych

Ewa Śnieżek

Różne kraje - ta sama rachunkowość? VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton

Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik, Sylwia Doroba