Helion


Filip Czechowski

Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON