Helion


Grzebisz Natalia

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej (red.) Paweł Cięszczyk, Ireneusz Miciuła
Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją
Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia