Helion


KOWALCZYK Anna

Teoria popytu a prawne i marketingowe aspekty dystrybucji w Unii Europejskiej
Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia
Wybrane problemy zarządzania w Unii Europejskiej