Helion


KOWALCZYK Anna

Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją
Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej (red.) Paweł Cięszczyk, Ireneusz Miciuła
Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia
Teoria popytu a prawne i marketingowe aspekty dystrybucji w Unii Europejskiej
Wybrane problemy zarządzania w Unii Europejskiej