Helion


Jacek Burski

From Cotton and Smoke: Łódź - Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994
"Trwaj w tym, co kochasz!" Świat społeczny kibiców piłkarskich Łódzkiego Klubu Sportowego - analiza socjologiczna
Z bawełny i dymu. Łódź - miasto przemysłowe i dyskursy asynchronicznej nowoczesności 1897-1994