Helion


Kamil Śmiechowski

Kwestie miejskie. Dyskusja o problemach i przyszłości miast w Królestwie Polskim 1905-1915
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 1. Historia i tożsamość miasta przemysłowego. Zbiór studiów z okazji 200 lat Łodzi przemysłowej
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 2. Przestrzeń miasta przemysłowego. Zbiór studiów z okazji 200 lat Łodzi przemysłowej
Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze
Sprawy miejskie. Dyskurs miejski w Królestwie Polskim 1905-1915. Wybór tekstów