Autor: Ewa M. Boryczka

Przekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty

Ewa M. Boryczka

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 2. Przestrzeń miasta przemysłowego. Zbiór studiów z okazji 200 lat Łodzi przemysłowej

Ewa M. Boryczka, Kamil Śmiechowski

Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta - studium przypadków

Ewa M. Boryczka