Szczegóły ebooka

Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta - studium przypadków

Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta - studium przypadków

Ewa M. Boryczka

Ebook

Tematyka monografii łączy trzy interesujące poznawczo zagadnienia odnoszące się do miasta poprzemysłowego, transformacji gospodarczej oraz rewitalizacji ośrodków miejskich o przemysłowym rodowodzie. Powiązanie zagadnień wpływu działań rewitalizacyjnych z elementami rozwoju i przekształceń funkcjonalnych miast poprzemysłowych ocenianych z wykorzystaniem między innymi koncepcji bazy ekonomicznej jest propozycją interesującą poznawczo i oryginalną, głównie z punktu widzenia rozpoznania ekonomicznego charakteru i skali tego rodzaju relacji, a także możliwości wnioskowania na temat skuteczności podejmowanych działań rewitalizacyjnych. Rozpoznanie charakteru i skali badanej relacji jest także istotne w ujęciu utylitarnym, tj. umożliwiającym formułowanie wniosków w postaci rekomendacji dla polityki miejskiej w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych przyczyniających się do pożądanych zmian bazy ekonomicznej miast poprzemysłowych. Monografię wyróżnia podjęcie problematyki rewitalizacji i transformacji gospodarczej średnich ośrodków miejskich, w których tego rodzaju procesy są szczególnie utrudnione ze względu na ograniczone możliwości funkcjonowania ich struktur gospodarczych w sieciach globalnych o charakterze polityczno-ekonomicznym.

Z recenzji prof. UE, dr hab. Adama Drobniaka

Wstęp   7

 

Rozdział I. Gospodarka miasta i jej transformacja w procesach rewitalizacyjnych          11

1. Rozwój i transformacja gospodarcza miast przemysłowych   11

2. Przemiany funkcjonalne polskich miast           27

3. Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta           35

4. Rewitalizacja a gospodarka miasta – zależności i próba pomiaru          43

 

Rozdział II. Proces rewitalizacji Przemyśla i jego wpływ na rozwój gospodarki miasta                 51

1. Transformacja społeczno-gospodarcza miasta i potrzeby rewitalizacyjne       51

2. Polityka rewitalizacji miasta i jej efekty            61

2.1. Planowanie procesu rewitalizacji miasta      61

2.2. Realizacja planowanych działań rewitalizacyjnych   73

2.3. Instrumenty procesu rewitalizacji   83

3. Przemiany struktury gospodarczej miasta jako efekt procesu rewitalizacji     86

4. Przemiany bazy ekonomicznej Przemyśla      100

 

Rozdział III. Proces rewitalizacji Żyrardowa i jego wpływ na rozwój gospodarki miasta               111

1. Transformacja społeczno-gospodarcza miasta i potrzeby rewitalizacyjne       111

2. Polityka rewitalizacji miasta i jej efekty            125

2.1. Planowanie procesu rewitalizacji miasta      125

2.2. Realizacja planowanych działań rewitalizacyjnych   134

2.3. Instrumenty procesu rewitalizacji   146

3. Przemiany struktury gospodarczej miasta jako efekt procesu rewitalizacji     149

4. Przemiany bazy ekonomicznej Żyrardowa     162

 

Rozdział IV. Proces rewitalizacji Będzina i jego wpływ na rozwój gospodarki miasta    173

1. Transformacja społeczno-gospodarcza miasta i potrzeby rewitalizacyjne       173

2. Polityka rewitalizacji miasta i jej efekty            187

2.1. Planowanie procesu rewitalizacji miasta      187

2.2. Realizacja planowanych działań rewitalizacyjnych  196

2.3. Instrumenty procesu rewitalizacji   206

3. Przemiany struktury gospodarczej miasta jako efekt procesu rewitalizacji     208

4. Przemiany bazy ekonomicznej Będzina           221

 

Podsumowanie               231

Załączniki            237

Bibliografia         277

Spis dokumentów i raportów    283

Spis załączników              287

Spis tabel            289

Spis wykresów                 293

Spis schematów              295

Spis map             297

  • Tytuł: Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta - studium przypadków
  • Autor: Ewa M. Boryczka
  • ISBN: 978-83-8220-303-5, 9788382203035
  • Data wydania: 2021-10-15
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_26fp
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego