Helion


Jakub Morawiec

Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia
Między poezją a polityką. Rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów