Helion


red. Rafał Borysławski

Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia
HistoRisus. Historie śmiechu / śmiech [w] historii
Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii
Marvels of Reading. Essays in Honour of Professor Andrzej Wicher