Helion


Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi