Helion


Jarosław Kita

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. "Prywatne światy zamknięte w listach". Tom VII
Losy Polaków na Wschodzie XIX-XX wiek. Repatriacje, przesiedlenia i osadnictwo
Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Moda i styl życia. Tom 6
Nie zamyka się w "skorupie" uczonego. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin
Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Kariera w optyce prywatności. Tom 9