Helion


Julia Dynkowska

Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy
Apokryficzność i ekfrastyczność jako komplementarne poetyki intertekstualne