Helion


Michał Wróblewski

Prze(d)sądy. O czytaniu kultury
Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy
Powieść graficzna. Studium gatunku w perspektywie kognitywistycznej