Helion


Katarzyna Burska

Poprawność językowa w praktyce. Zbiór ćwiczeń
Kreatywność językowa w komunikacji internetowej
Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie
Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)
Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej