Helion


Katarzyna Jachimowska

Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu
Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów
Słowo we współczesnych dyskursach