Helion


Katarzyna Kasia

Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności
Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu