Szczegóły ebooka

Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu

Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu

Katarzyna Kasia

Ebook

Na czym opiera się współczesna wspólnota? Czy tym, co konstytuuje nasze poczucie przynależności, jest historia, tradycja, wiara w mit? Na czym opieramy swoją tożsamość? W jakim stopniu wynika ona z bycia członkinią lub członkiem jakiejś grupy? Jaką rolę odgrywa w tym spektakl medialny rozgrywający się przed nami i angażujący naszą uwagę właściwie bez większych przerw? Czy spektakl – dzięki globalizacji i nowym elektronicznym mediom – wytwarza szczególny rodzaj powszechnego zaangażowania? A może właśnie zastępuje i przesłania faktyczne uczestnictwo i poczucie bliskości? W kontekście tych pytań istotne staje się zagadnienie doświadczenia estetycznego: na ile zachowuje ono swój transformujący potencjał? Natłok bodźców o charakterze estetycznym może przecież prowadzić do uodpornienia się na ich działanie. Książka Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu to próba zmierzenia się między innymi z tymi kwestiami i zarazem omówienie ich w szerokim kontekście teorii filozoficznych odnoszących się do kategorii pozoru, edukacji estetycznej i „słabego myślenia”. 

 

Katarzyna Kasia – filozofka, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej i Fundacji Kościuszkowskiej, visiting professor w Princeton University. Wykłada w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Autorka książki Rzemiosło formowania (2008), tłumaczka prac współczesnych włoskich filozofów: Estetyka. Teoria formatywności Luigiego Pareysona oraz Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii współczesnej i Nie być Bogiem Gianniego Vattimo. 

Wstęp: od rytuału do performansu

1. Wspólnota

1.1. Jaka wspólnota nadchodzi?

1.2. Gra

1.3. Państwo celów

1.4. Emancypacja i edukacja estetyczna

 

2. Dionizos XXI

2.1. Nietzsche i klasyczna tragedia grecka

2.2. Muzyka jako polityka

2.3. A co z Dionizosem?

 

3. Kátharsis

3.1. Problem „garstki desperatów”

3.2. Dramat zbawienia

3.3. Sekularyzacja i estetyzacja

3.4. Fabuła w tragedii

3.5. Prawdopodobieństwo i symulacja

3.6. Zwrot wizualny/redukcja zmysłów

3.7. Arystoteles i Internet

 

4. Teatr świata

4.1. Renesansowa teatralizacja rzeczywistości

4.2. Teatr życia codziennego a wirtualizacja relacji międzyludzkich

4.3. Spektakl polityczny

4.4. Terror estetyczny

4.5. Kicz

 

5. Doświadczenie

5.1. Interakcja

5.2. Doświadczenie bez dotykania?

5.3. Performans, czyli działanie

5.4. Zaangażowanie i „efekt obcości”

5.5. Aisthesis i praxis – estetyczna poprawność

 

Aesthetic Experience and Community of Spectacle (summary)

Bibliografia

Indeks nazwisk

  • Tytuł: Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu
  • Autor: Katarzyna Kasia
  • ISBN: 97883-242-2989-5, 9788324229895
  • Data wydania: 2019-10-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1cps
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS