Helion


Katarzyna Waniek

Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego
Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków. Socjolingwistycznie ugruntowana analiza procesów społecznych w relacjach autobiograficznych
Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda - technika - analiza
Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów
Telling the Great Change. The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective