Helion


Katarzyna Waniek

Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego
Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda - technika - analiza
Telling the Great Change. The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective
Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków. Socjolingwistycznie ugruntowana analiza procesów społecznych w relacjach autobiograficznych