Helion


Kaja Kaźmierska

Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego
From Cotton and Smoke: Łódź - Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994
Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda - technika - analiza
Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione
Telling the Great Change. The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective