Helion


Krystyna Radziszewska

Oblicza getta. Antologia literatury z getta łódzkiego. Wydanie drugie
Miasto w mojej pamięci. Powojenne wspomnienia Niemców z Łodzi
Sztetl, szund, bunt i Palestyna. Antologia twórczości literackiej Żydów w Łodzi (1905-1939)