Helion


Krystyna Pietrych

Aleksander Wat - (re)lektury. Nowe konteksty, inne perspektywy
Aleksander Wat. JA z jednej strony i JA z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka
Ecowskie inspiracje. Semiotyka w komunikacji i kulturze
Horyzont dialogu i rozumienia. W kręgu myśli Józefa Tischnera
O czym (nie) mówią poeci?