Szczegóły ebooka

Ecowskie inspiracje. Semiotyka w komunikacji i kulturze

Ecowskie inspiracje. Semiotyka w komunikacji i kulturze

Artur Gałkowski, Krystyna Pietrych

Ebook

Tom powstał jako efekt współpracy kilkunastu autorów z polskich i włoskich ośrodków akademickich, a jednocześnie uczestników międzynarodowej konferencji semiotycznej, która odbyła się z udziałem Umberta Eco w Łodzi w 2015 roku. Badacze nawiązują do łódzkiego wykładu Umberta Eco i wyrażonej wówczas idei dotyczącej perspektyw semiotyki ogólnej i semiotyk szczegółowych, które rozwijają się obecnie w wielu kierunkach, świadcząc o potencjale metodologii semiotycznych w ujmowaniu różnych zjawisk komunikacji i kultury. Te próby nowego oglądu tradycji semiotycznej (z rozmaitych perspektyw) dowodzą, że semiotyka jest teorią wciąż aktualną i możliwą do interpretacyjnego wykorzystania, przede wszystkim przez wydobywanie jej pomijanych aspektów i włączanie wywiedzionych z niej wątków w nowe konteksty badawcze.

Redaktorzy

Od Redaktorów 7

Prolegomena. Umberto Eco, Przyszłość semiotyki 9

KONTEKSTY LINGWISTYCZNO-KOGNITYWISTYCZNE 21

Aleksander Gemel, Problematyka referencyjności w kontekście kognitywno-sygnalizacyjnego modelu genezy kodu 23

Anna Kapuścińska, O znaku językowym z perspektywy lingwistyki tekstu 41

Bartosz Żukowski, „Il n’y a pas de hors-texte”. Semantyka intralingwistyczna i jej filozoficzne oraz kognitywistyczne konsekwencje 55

Patrizia Violi, Globalne i lokalne: aktualizacja encyklopedycznego znaczenia 67

Piero Polidoro, Głos Umberta Eco w semiotycznej debacie nad ikonizmem znaku 89

Zdzisław Wąsik, Świat otaczający a świat przeżywany: modelowanie znaczenia w subiektywnym uniwersum zwierząt i ludzi 97

Paolo Fabbri, Semiotyka i kamuflaż 117

KONTEKSTY TEORETYCZNO- I HISTORYCZNOLITERACKIE 131

Anna Kurska, Interpretacja i nadinterpretacja. Przykład: Balladyna Juliusza Słowackiego 133

Krystyna Pietrych, Historie palimpsestowe Olgi Tokarczuk. Literackie zabawy (z) Eco? 153

Kamila Junik-Łuniewska, Ciało jako znak w przestrzeni tekstu. Rozważania tożsamościowe wokół Błękitu Tedźi Grower 173

KONTEKSTY ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWE 191

Tomasz Dalasiński, Podmiot jako znak in progres. Filozoficzne podstawy procesualności „ja” tekstowego 193

Dorota Jewdokimow, Wstyd jako mechanizm kultury 207

Bartłomiej Starnawski, Prokrust i kolektyw. Deixis a działanie performatywne w tekście „kultury stalinowskiej” 225

Armina Kapusta, Semiotyka miasta wielokulturowego w ujęciu geograficznym 249

Posłowie. Paolo Fabbri, Umberto Eco, fragmenty dyskursu semiotycznego 269

Indeks 277

  • Tytuł: Ecowskie inspiracje. Semiotyka w komunikacji i kulturze
  • Autor: Artur Gałkowski, Krystyna Pietrych
  • ISBN: 978-83-8088-731-2, 9788380887312
  • Data wydania: 2018-03-27
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0thf
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego