Szczegóły ebooka

Aleksander Wat - (re)lektury. Nowe konteksty, inne perspektywy

Aleksander Wat - (re)lektury. Nowe konteksty, inne perspektywy

Krystyna Pietrych

Ebook

Na książkę składa się z osiem części. Trzy pierwsze ukazują w innym świetle początki twórczej drogi Wata, poczynając poematu Ja z jednej i Ja z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka, poprzez nowe odczytania manifestów w perspektywie intermedialnej, po rozdział określający Wata jako twórcę nie futurystycznego, lecz dadaistycznego. Kolejne trzy teksty przynoszą rewizjonistyczne sposoby odczytania związków z tradycją. Po pierwsze, śródziemnomorską, interesuje mnie nie tyle podejmowanie przez Wata zdeponowanych w kulturze kodów, lecz, jak można by powiedzieć, Śródziemnomorze „ucieleśnione” w osobistym doświadczeniu. Drugi niezwykle ważny obszar tradycji stanowi dla mnie romantyzm. Najpierw rozpoznaję Watowską podmiotowość jako (po)romantyczną. Wyszedłszy od kwestii dotyczących ukształtowania „ja”, przechodzę do najważniejszej dykcji tak modelowanego podmiotu – do elegijności i rozpatruję ją jako specyficzną jakość Watowskiej wrażliwości i sposobu odczuwania świata. Oba „romantyczne” rozdziały prowadzą w efekcie do propozycji przesunięcia granic literatury modernistycznej. Zgodnie z moimi rozpoznaniami należałoby bowiem postrzegać formację romantyczno-modernistyczną jako nieprzerwane continuum, jako jeden obszar nowoczesności. W części ostatniej zajmuję się Notatnikami Wata. Czytam je zgodnie z postulatami krytyki genetycznej, która nie tyle zwraca uwagę na rezultat końcowy pisania, co na sam proces. Wydobyte z archiwum rękopisy Wata są czystym procesem nieustannego pisania, cechującym się nieukierunkowaną potencjalnością i ciągle odraczaną finalnością. Usytuowanie twórczości Wata w nowych kontekstach pozwala w efekcie odkryć ukryte dotąd aspekty i znaczenia jego twórczości.

Wykaz użytych skrótów 7

 

Gest ponowienia            9

Między parodią a profecją          15

Intermedialne eksperymenty    53

Dadaizm            87

Śródziemnomorze         121

(Po)romantyczny podmiot         171

Elegijna wrażliwość       211

Notatniki zamiast opus magnum?           243

Czytając rękopisy           267

 

Bibliografia        333

Nota edytorska 345

Spis ilustracji     347

Indeks nazwisk 349

  • Tytuł: Aleksander Wat - (re)lektury. Nowe konteksty, inne perspektywy
  • Autor: Krystyna Pietrych
  • ISBN: 978-83-8220-813-9, 9788382208139
  • Data wydania: 2022-07-28
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2uo9
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego