Helion


Luca Massaron

Luca Massaron specjalizuje się w statystycznych analizach wieloczynnikowych, uczeniu maszynowym, statystyce, eksploracji danych i algorytmice. Pasjonuje się potencjałem, jaki drzemie w nauce o danych.

Algorytmy dla bystrzaków
Python Data Science Essentials - Third Edition
Machine Learning Using TensorFlow Cookbook
TensorFlow Deep Learning Projects
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków