Autor: Łukasz Jach

Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu

Łukasz Jach

Światopogląd scjentystyczny - korelaty i uwarunkowania

Łukasz Jach