Helion


Maciej Guzy

Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989