Helion


Magdalena Sasin

Arteterapia. Scenariusze zajęć
Kultura i twórczość w czasach zarazy. Doświadczenie pandemii a aktywność artystyczna z punktu widzenia twórcy i odbiorcy
Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo