Autor: Mirosława Zalewska-Pawlak

Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo

Mirosława Zalewska-Pawlak, Magdalena Sasin

Sztuka i wychowanie w XXI wieku. W poszukiwaniu zagubionej teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu

Mirosława Zalewska-Pawlak

Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę

Mirosława Zalewska-Pawlak

Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji

Piotr Soszyński, Mirosława Zalewska-Pawlak