Helion


Mirosława Zalewska-Pawlak

Sztuka i wychowanie w XXI wieku. W poszukiwaniu zagubionej teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu
Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo
Granice tolerancji w sztuce i wychowaniu
Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji
Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę