Helion


Mirosława Zalewska-Pawlak

Granice tolerancji w sztuce i wychowaniu
Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo
Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji
Sztuka i wychowanie w XXI wieku. W poszukiwaniu zagubionej teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu