Helion


Marcin Król

Innowacje w Gospodarce ZARZĄDZANIE- MARKETING- LOGISTYKA
Komunikacja w gospodarce XX wieku. Coaching. Transport.Bezpieczeństwo (red.)Waldemar Jagodziński, Marcin Król, Anna Nurzyńska
Wybrane aspekty badawcze cz.III Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych
Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła