Autor: Tomasz Sędzimir

Tomasz Sędzimir - doświadczony menedżer, HR Buisness Partner, dypl./cert. Coach IC i praktyk dialogu motywującego. Terapeuta (w trakcie specjalizacji). Studiował psychologię w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi, dialog motywujący, administrację i coaching. Autor szkoleń rozwijających zasoby osobiste i kompetencje kadry pracowniczej. Na co dzień buduje i szkoli zespoły w różnych branżach. Napisał cztery książki: Psychologia współczesnego menedżera. Dlaczego oni mnie nie słuchają… (2019), Psychologia współczesnego menedżera. Zbuduj nowe kompetencje!... (2020), Psychologia w sprzedaży. Jak prowadzić rozmowę handlową, aby zwiększyć szansę na zawarcie umowy (2022), Budowanie zaangażowania w zespołach (2023). Publikował artykuły w czasopismach As Sprzedaży, Szef Sprzedaży, Nowa Sprzedaż, Gazeta Ubezpieczeniowa. Współpracuje z portalami szkoleniowymi i instytucjami dla których przygotowuje kursy on-line i programy rozwoju kadr. W swojej pracy łączy najnowsze metody zarządzania z zaawansowanymi narzędziami pochodzącymi z kilku nurtów psychologicznych.

Budowanie zaangażowania w zespołach. Jak motywować ludzi do efektywniejszej pracy

Tomasz Sędzimir

Budowanie zaangażowania w zespołach. Jak motywować ludzi do efektywniejszej pracy

Tomasz Sędzimir

Psychologia w sprzedaży. W jaki sposób prowadzić rozmowę handlową, aby zwiększać szansę na zawarcie umowy

Tomasz Sędzimir

Psychologia w sprzedaży. W jaki sposób prowadzić rozmowę handlową, aby zwiększać szansę na zawarcie umowy

Tomasz Sędzimir