Helion


Tomasz Sędzimir

Tomasz Sędzimir - doświadczony menedżer, dyplomowany coach IC i trener, master/coach NLP, terapeuta (w trakcie specjalizacji). Studiował psychologię w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi, dialog motywujący, administrację i coaching. Autor szkoleń rozwijających zasoby osobiste i kompetencje kadry pracowniczej. Na co dzień buduje i szkoli zespoły w różnych branżach. Napisał dwie książki, Psychologia współczesnego menedżera. Dlaczego oni mnie nie słuchają i Psychologia współczesnego menedżera. Zbuduj nowe kompetencje!, a także wiele artykułów publikowanych między innymi w czasopismach: As Sprzedaży, Szef Sprzedaży, Nowa Sprzedaż, Gazeta Ubezpieczeniowa. Współpracuje z kilkoma portalami szkoleniowymi, dla których przygotowuje kursy online. W swojej pracy łączy najnowsze metody zarządzania z zaawansowanymi narzędziami pochodzącymi z kilku nurtów terapeutycznych.

Psychologia w sprzedaży. W jaki sposób prowadzić rozmowę handlową, aby zwiększać szansę na zawarcie umowy
Psychologia w sprzedaży. W jaki sposób prowadzić rozmowę handlową, aby zwiększać szansę na zawarcie umowy