Helion


Szczegóły ebooka

Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Odkrywanie emocjonalnej warstwy debat politycznych i polityki umożliwia kształtowanie racjonalnego ładu politycznego i społecznego, ładu uświadomionego i poddanego refleksji i dyskusji przez obywateli. Większość analizowanych w tej książce wystąpień ma charakter „przedstawień” w sensie dramaturgicznym, gdzie aktor (w tym wypadku polityk) dobiera tak środki wyrazu, by zaprezentować określoną wizję rzeczywistości i/lub swojej tożsamości i/lub tożsamości innego. W filmach, będących zapisem debat sejmowych, często pojawiają się próby ośmieszenia partnera interakcji, doprowadzenia do zawstydzenia go i zdeprymowania emocjonalnego, w konsekwencji mające przekonać publiczność o racjach własnych bądź wyższości moralnej danego polityka i/lub jego partii. Po raz pierwszy w opisach wystąpień polityków i interakcji zachodzących między nimi uwzględniono i połączono wizualne aspekty autoprezentacji z analizą emocji.
Reasumując, poświęcona jest analizie i badaniu emocji w życiu publicznym i polityce. Pokazano w niej, jak zachowania polityków oraz emocjonalne i wizualne czynniki obecne w relacjach medialnych na ich temat wpływają na sposób przedstawiania dyskursu politycznego. Publikacja skierowana jest zarówno do dziennikarzy, jak i do polityków, którym dostarczy wskazówek na temat kształtowania wizerunku i autoprezentacji. Będzie także cennym źródłem wiedzy dla wykładowców i studentów politologii, psychologii i socjologii oraz wszystkich uważnych obserwatorów polskiego życia politycznego.
 

Krzysztof Tomasz Konecki, Wprowadzenie (Introduction) 7

Część I. Warunki interakcyjne 15
Katarzyna Kostrzewa, Publiczność i proksemika posiedzeń sejmowych, czyli wybrane aspekty przestrzeni społecznej parlamentarnych wystąpień posłów (Audience and proxemics of parliamentary performances. Selected aspects of social space in the Polish Sejm) 17
Michał Lesiak, Zarządzanie emocjami w Sejmie. Rola marszałków (Managing emotions in the Polish Parliament. The marshal’s role) 55

Część II. Interakcje 77
Jagoda Przybysz, Grzeczność w polityce (Politeness in politics) 79
Miłosz Socha Sejmo(gra) (The Polish Sejm games) 97

Część III. Strategie i taktyki 129
Ilona Wilk-Suwa, Kultura wysoka w polityce (High culture in politics) 131
Ewelina Sudra, Postawa ironiczna czołowych aktorów sceny politycznej (Ironic attitude of main actors of political stage) 147
Ewelina Gwara, Nowomowa – stare narzędzie do nowych celów. Jak skutecznie używać nowomowy do deprecjacji „wroga”? (Newspeak − the old tool for new purposes. How to use newspeak effectively in order to depreciate the “enemy”?) 175

Krzysztof T. Konecki, Zakończenie (Conclusions) 211

  • Tytuł: Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu
  • Autor: Krzysztof T. Konecki
  • ISBN Ebooka: 978-8-3796-9906-3, 9788379699063
  • Data wydania ebooka: 2016-06-08
  • Identyfikator pozycji: e_05uc
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego