Helion


Szczegóły ebooka

Miasto - region - tożsamość geografii. Wybór prac Andrzeja Suliborskiego

Miasto - region - tożsamość geografii. Wybór prac Andrzeja Suliborskiego

Zebrane w tym tomie artykuły stanowią mały, choć reprezentatywny fragment rozległych zainteresowań naukowych Profesora Andrzeja Suliborskiego. Publikację podzielono na trzy części, które odzwierciedlają główne pola badań prowadzonych przez Profesora: problematyka geografii miasta (osadnictwa), region jako przedmiot badań geografii oraz ideowe korzenie i tożsamość geografii jako dyscypliny naukowej i edukacyjnej. Myślą przewodnią zbioru prac jest odwołanie się do przekonania Profesora, że geografia jest społecznie potrzebna i stanowi interesujący punkt widzenia miejsca człowieka w środowisku życia, a jej podstawy teoretyczno-metodologiczne pozwalają tworzyć pewne nadbudowy interpretacyjne oraz komunikować się z pokrewnymi dziedzinami wiedzy.
Wyrażamy nadzieję, że książka będzie inspirująca dla osób podejmujących badania naukowe z tego zakresu oraz okaże się przydatna w pracy dydaktycznej. Pragniemy, aby jej treść wzmocniła geograficzną tożsamość oraz pobudzała do twórczego działania, zwłaszcza młodych geografów.
 

SŁOWO WSTĘPNE 7
I. DROGA NAUKOWA 9
II. WYKAZ PUBLIKACJI 23
III. ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE I FUNKCJE MIASTA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ GEOGRAFII OSADNICTWA 43
Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa 45
Niektóre problemy badań funkcji miast w świetle podstawowych założeń koncepcji systemowej 59
Genetyczno‐systemowe ujęcie funkcji i struktury funkcjonalnej miasta 69
Koncepcja funkcji miejsca 77
IV. REGION JAKO PRZEDMIOT BADAŃ GEOGRAFII 97
Region and regionalism – a political‐geographical approach 99
Region w nauczaniu geografii 127
Geografia regionalna i jej znaczenie dla istoty geografii 149
Metodyczne podstawy administracyjno‐terytorialnej reorganizacji państwa w warunkach demokratycznych 161
V. TOŻSAMOŚĆ GEOGRAFII 171
W poszukiwaniu geograficznej tożsamości Geografii osadnictwa i ludności 173
Człowiek w geograficznych teoriach funkcjonalno‐strukturalnych 181
Jedność geografii a problem kształcenia akademickiego 197
O znaczeniu syntezy naukowej w geografii 221

  • Tytuł: Miasto - region - tożsamość geografii. Wybór prac Andrzeja Suliborskiego
  • Autor: Marcin Wójcik
  • ISBN Ebooka: 978-8-3808-8160-0, 9788380881600
  • Data wydania ebooka: 2016-06-24
  • Identyfikator pozycji: e_06ki
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego