Helion


Szczegóły ebooka

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagdanienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagdanienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw


Słowo autora

Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych sprawia, iż przedsiębiorstwa w bardzo szybkim tempie muszą się dostosowywać do wciąż zmieniających się warunków otoczenia. Wymusza to konieczność monitoringu tych mediów, nieustannego dokształcania się i bycia na bieżąco z wszelkimi zmianami w tym obszarze. Wydaje się jednak, iż w całym tym pościgu wciąż aktualne są klasyczne teorie z obszaru marketingu i zarządzania. Niezmienny od lat pozostaje fakt, iż należy dostarczyć produkt zgodnie z potrzebami odbiorców.

Takim produktem są treści publikowane w mediach społecznościowych.  Aby móc je „sprzedać”, należy je dostosować do oczekiwań odbiorców.

Treści można uatrakcyjnić dzięki różnym technikom (np. wykorzystując koncepcję Real-Time Marketingu,
czy marketingu wirusowego), które zostały omówione w tej książce. Śledzenie trendów jest ważne, by móc zwiększyć atrakcyjność przekazywanych treści, polepszyć ich promocję i dystrybucję. W całej jednak tej pogoni za pojawiającymi się wciąż nowymi możliwościami, należy pamiętać przede wszystkim o swych odbiorcach. Warto wypracować swoje własne techniki,
które – stosowane konsekwentnie – mogą przynieść bardzo dużo korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak i jego marce.

W książce zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w zarządzaniu, szczególnie zarządzaniu pracownikami. Oni także są obecni w mediach społecznościowych i można to wykorzystać do realizacji celów przedsiębiorstwa. Wydaje się, że potencjał zastosowania tych mediów w zarządzaniu jest wciąż odkrywany, choć koncepcja Firmy 2.0, której działalność opiera się na mediach społecznościowych, jest już realizowana  w niektórych przedsiębiorstwach, głównie w Stanach Zjednoczonych.

Książka ta przeznaczona jest zarówno dla teoretyków, jak i praktyków. Zdaniem autorki, praktyka może i powinna iść
w parze z teorią w tym obszarze, szczególnie, iż to właśnie praktycy przecierają szlaki jeśli chodzi o wykorzystanie mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie. W tym zakresie jednak pozostaje bardzo szerokie pole do pracy dla badaczy. Mogą oni tworzyć różne koncepcje, które będą weryfikowane w praktyce. Dokonując analizy polskiej literatury autorka zauważyła, iż media społecznościowe wciąż nie zajmują w niej należytego miejsca.  W wielu opracowaniach akcentuje się znaczenie mediów społecznościowych  w przedsiębiorstwie, jednak nadal są to rozważania bardzo pobieżne i ogólne. Wydaje się, że na obecnym etapie rozwoju mediów społecznościowych zadawanie pytania o to, czy są one przejściową modą, nie jest już adekwatne.
W tej książce przedstawiono różne aspekty wykorzystania mediów społecznościowych  na konkretnych przykładach przedsiębiorstw, które – jak wynika z rankingów – radzą sobie w tym obszarze najlepiej. Zdaniem autora benchmarking, czyli uczenie  się od najlepszych, jest jedną z najważniejszych metod pozyskiwania wiedzy. Jej zadaniem jest inspirowanie, ukazywanie możliwości, a innymi słowy – ukazywanie, „że się da i że się opłaca”.

Niniejsza książka adresowana jest także do studentów, którzy poszukują usystematyzowanej wiedzy odnośnie mediów społecznościowych i ich racjonalnym wykorzystaniu w przedsiębiorstwie. Pewnego razy w jednej z grup dyskusyjnych
w serwisie Facebook pojawiło się pytanie studentki o to, czy media społecznościowe są reklamą, czy PR. Autorka wyraża głęboką nadzieję, iż po lekturze tej książki nie będzie tego rodzaju wątpliwości. Warto dodać, iż na przestrzeni ostatnich lat zarówno w teorii, jak i praktyce, powstało wiele różnych sprzecznych i/lub niewłaściwie używanych określeń w temacie mediów społecznościowych w marketingu i zarządzaniu. Przykładowo Social Media Marketing jest błędnie określany marketingiem sieciowym lub marketingiem społecznościowym. Zamiarem autorki było usystematyzowanie podstawowej wiedzy z tego obszaru.

Autorka książki
Iwona Lupa


Sylwetka autorki:

Iwona Lupa – trener, nauczyciel i praktyk w obszarze zarządzania, marketingu i mediów społecznościowych; naukowo związana z Katedrą Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Realizatorka wielu projektów badawczych i praktycznych związanych z mediami społecznościowymi. Główny wykonawca grantów naukowych dedykowanych mediom społecznościowym. Aktywny uczestnik licznych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych tematyce zarządzania, marketingu oraz mediów społecznościowych, w tym m.in. European Conference on Social Media ECSM
– jednej z największych konferencji poświęconej tym mediom na świecie. Autorka wielu publikacji naukowych na temat mediów społecznościowych. Na zlecenie klientów prywatnych
i biznesowych opracowuje także strategie marketingowe i biznesplany. Jej główne zainteresowania dotyczą mediów społecznościowych i ich marketingowego oraz ekonomicznego wpływu na działalność przedsiębiorstw.

Zapraszamy do nabycia książki w wersji tradycyjnej: https://www.sophia.sklepna5.pl/towar/34/media-spolecznosciowe-w-marketingu-i-zarzadzaniu-wybrane-zagadnienia-z-teorii-i-praktyki.html

WSTĘP   11

I. Słowo autora  11

II. Cele, problemy badawcze, hipotezy i metodyka badań   12

III. Zakres tematyczny  16

IV. Podziękowania  18

Rozdział 1.   MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE  - wprowadzenie  20

1.1 Media społecznościowe – istota, rodzaje i cechy predysponujące je do wykorzystania w działalności przedsiębiorstw    20

1.2 Social media marketing to marketing w mediach społecznościowych?  25

1.3 Zakres możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcja firmy 2.0  30

Rozdział 2.   Content marketing  w mediach społecznościowych   35

2.1 Koncepcja content marketingu   35

2.2 Zasady i dobre praktyki z obszaru content marketingu   40

2.3 Narzędzia content marketingu w mediach społecznościowych   47

Rozdział 3.   Reklama w mediach społecznościowych. POMIAR EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ w tych mediach   55

3.1 Charakterystyka rynku reklamy w mediach społecznościowych   55

3.2 Formaty reklam i narzędzia do ich tworzenia w mediach społecznościowych na przykładzie serwisu Facebook  63

3.3 Pomiar efektywności i skuteczności działań marketingowych przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych. Performance marketing   69

Rozdział 4.   Promocja sprzedaży i public relations w mediach społecznościowych   89

4.1 Formy promocji sprzedaży w mediach społecznościowych   89

4.2 Instrumenty i działania PR w mediach społecznościowych   96

4.3 Zastosowanie koncepcji CSR w mediach społecznościowych jako instrumentu PR   106

Rozdział 5.   MARKETING SZEPTANY  w mediach społecznościowych   111

5.1 Word-of-mouth marketing. Adwokaci marki 111

5.2 Buzz marketing. Liderzy opinii 118

5.3 Marketing wirusowy: marketing partyzancki i prank marketing   121

5.4 Real-time marketing   127

Rozdział 6.   Zarządzanie relacjami z klientem  w mediach społecznościowych   133

6.1 Budowanie relacji z klientami w mediach społecznościowych   133

6.2 Jakość obsługi klienta w mediach społecznościowych   138

6.3 Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych   145

Rozdział 7.   Media społecznościowe jako źródło dANYCH, informacji I WIEDZY o otoczeniu przedsiębiorstwa   153

7.1 Tworzenie person. Pozyskanie danych i informacji o klientach   153

7.2 Pozyskanie danych i informacji o innych podmiotach znajdujących się w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa  161

7.3 Media społecznościowe jako źródło danych i informacji o otoczeniu wewnętrznym przedsiębiorstwa. Yammer  164

7.4 Zastosowanie koncepcji crowdsourcingu w mediach społecznościowych   169

Rozdział 8.   Media społecznościowe W employer brandingu oraz REKRUTACJI i selekcji pracowników     173

8.1 Rola mediów społecznościowych w employer brandingu   173

8.2 Rekrutacja pracowników w mediach społecznościowych   177

8.3 Selekcja kandydatów do pracy z wykorzystaniem mediów społecznościowych   180

Rozdział 9.   MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE A zaangażowanie pracowników     185

9.1 Znaczenie zaangażowania pracowników w mediach społecznościowych dla przedsiębiorstwa. Employee Advocacy  185

9.2 Budowanie zaangażowania pracowników w mediach społecznościowych   188

9.3 Media społecznościowe jako narzędzie budowania zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwie  194

Zakończenie  199

BIBLIOGRAFIA   203

ANEKS   220